Pakistan the 18th ITCN ASIA International Exhibition & Conferences

2018-12-15

Pakistan the 18th ITCN ASIA International Exhibition & Conferences from 25th-27th September,2018.

1544861727439038.jpg

1544861762294461.jpg

1544863415425360.jpg

1544863442952127.jpg


CONTACT US

Please contact us through the following , you will get reply within 24 hours !

Address : No.401,floor 4, building 2,Tianrun Shengxing in  dustrial Park,Fusha Town,Zhongshan City, Guangdong, China.

tel : +86 13823573044         

E-mail : zsspdz@126.com